The Demoharbour/Demohamn Demo and test.

Mer information om The Demoharbour/Demohamn
Welcome to the demo harbor!
Here you can test the application, search for available moorings, make reservations, etc.
Reservations made at this harbour will only be used to test the functionality of the app.

Välkommen till demohamnen!
Här kan du testa applikationen, söka lediga hamnplatser, göra bokningar osv.
Bokningar som görs på denna hamn kommer är endast till för att testa funktionaliteten i appen.

Bilder